Jag tycker att det är viktigt att hålla kontakt med mina motsvarigheter i de andra medlemsländerna. Idag träffade jag min kollega från Portugal, Teresa Ribeiro, över en lunch på Rosenbad. Vi ägnade en hel del tid åt att prata om det allvarliga ekonomiska läget. Portugal börjar också känna av krisen på allvar med ökade varsel inom bland annat bilindustrin. När det gäller vad EU ska göra för att hantera krisen sade Teresa något som jag håller med om fullt ut – We need more Europe – not less. Lösningen ligger inte i, som tex Sarkozy förespråkar, att EU-länderna vänder sig inåt och skyddar sina egna industrier mot konkurrens utifrån. Krisen utgör ett allvarligt problem som alla EU-länder brottas med. Därför måste vi agera tillsammans och hitta gemensamma lösningar.

Annonser