Så var det återigen dags för mitt ministerrådsmöte, det för allmänna frågor och yttre förbindelser (GAERC), i Bryssel. Under de två och ett halvt åren som jag har åkt på dessa möten som minister har någonting viktigt hänt – under det allmänna rådet diskuterar nu EU-ministrarna viktiga frågor av allmän karaktär, till exempel energiförsörjning inom EU och EU:s återhämtningsplan som en följd av den finansiella krisen. Tidigare var det en tydlig dominans för de utrikespolitiska frågorna och bara utrikesministrar som pratade. EU-frågor är inrikespolitik och därför är det angeläget att fokusen flyttas från utrikesdepartementet till statsrådsberedningen i fler länder än bara i Sverige.

På mötet, som var ovanligt utdraget, diskuterade vi hur EU ska klara av att finansiera den så kallade ”återhämtningsplanen”. Vi anser inte att 2008 års budgetöverskott kan finansiera detta. I princip var alla länder överens om det, men sen vill alla förtydliga att just deras land behöver stöd.

Annonser