Idag åt jag tillsammans med biståndsminister Gunilla Carlsson lunch med den palestinske presidenten Mahmoud Abbas, som är i Stockholm på besök. Den humanitära situationen på Gaza är katastrofal och Sverige är en viktig biståndsgivare till de palestinska områdena.

CM, Abbas och GC

På måndag hålls en internationell återuppbygg-nadskonferens i Egypten. Förutom att samla in pengar för att bygga upp det som förstördes under kriget i Gaza, är det också viktigt att vi kan komma framåt i en palestinsk försoningsprocess som kan leda till ett slags samlingsregering och sedan val.

President Abbas har på grund av blockaden själv inte möjlighet att besöka sitt folk i Gaza, och han är förstås en hårt prövad man. Ändå är han den partner vi har och hoppas på. När den nya israeliska regeringen finns på plats hoppas vi kunna inleda samtal med alla parter för att få igång fredsprocessen igen. Det kommer att bli mycket svårt och säkert en fråga som finns med under det svenska ordförandeskapet i EU.

Annonser