Som Europaparlamentariker jobbade jag i flera år tillsammans med många andra för att skapa lite reda i våra ersättningar. Det kändes trist att alltid behöva svara på frågor om våra ersättningar istället för att prata politik. Nu har frågan blivit aktuell igen. Mer här , här och här.

Vi var inte tillfreds med det system som gäller idag och som ser ut så här: Varje ledamot får lika mycket i månadslön som riksdagsledamöterna i det egna landet. Det innebär att lönen kan variera mellan cirka 10.000 och 135.000 kronor, trots att ledamöterna gör samma jobb. Lönen betalas av hemlandet.

Därtill får man ersättning för resor till Bryssel och Strasbourg som är baserade på en schablonsumma som nästan alltid är högre än vad biljetten kostar. Det innebär att det finns ett uträknat pris för en flygbiljett Göteborg-Bryssel och den summan utbetalas oavsett vad biljetten egentligen kostat. Det innebär att det går att tjäna ganska bra med pengar på resorna, särskilt för den som hittar billiga biljetter.

Det här systemet är förstås helt otillständigt, och därför började Folkpartiet redan 1999 tillämpa ett etiskt avtal som innebär att våra ledamöter bara tar ut den faktiska kostnaden för en biljett.

Efter långa diskussioner antogs en stadga som säger att reseersättningar endast ska betalas mot kvitto på faktiska kostnader samt att alla ledamöter ska få samma lön. Det innebär en sänkning för t.ex. tyska och italienska parlamentariker och en höjning för flera andra. Lönen ska betalas av EU.

Jag kan tycka att slutsumman, som utgör 38,5 procent av grundlönen för en domare i EG-domstolen, vilket innebär 7.665 euro idag, är väl hög. Jag har full förståelse för att det kan sticka i ögonen, särskilt i den ekonomiska kris vi befinner oss i nu. Men lönenivån ingick i den kompromiss som krävdes för att få med alla länder.

Det var den socialdemokratiska regeringen som förhandlade huvuddelen av paketet, och alliansregeringen har ärvt frågan. Vi och den tidigare s-regeringen har varit helt överens om att svenska ledamöter skall betala skatt i Sverige, med avdrag för den EU-skatt som alla parlamentariker betalar. Det är rimligt eftersom de bor här. Jag tror att drygt hälften av EU-länderna nu har valt att ”toppa” med nationell beskattning.

Regeringen har ställts inför möjligheten att införa det nya systemet i samband med EP-valet 2009, eller att vänta några år. Vi anser att det är bättre att redan nu skapa tydliga och transparenta villkor för löner, reseersättningar och dessutom för ledamöternas assistenter. Det är nödvändigt för att skapa klarhet för dem som kandiderar till Europaparlamentet, men också för allmänhet och journalister om har rätt att veta vad deras valda företrädare tjänar.

Samtidigt ska det nämnas att den som sitter i parlamentet idag och blir återvald i juni även i fortsättningen kan välja att vara kvar i det tidigare systemet med lön från riksdagen.

Annonser