Idag besöker jag Europaparlamentet i Strasbourg. Under våren åker jag hit flera gånger för att diskutera frågor som ska lösas under det svenska ordförandeskapet.

Bland annat träffar jag samtliga ledare för de politiska grupperna, och idag är det dags för socialisternas ordförande Martin Schultz, de grönas Daniel Cohn-Bendit och UEN-gruppens Brian Crowley. En av de frågor jag tar upp med dem är hur den nya kommissionen ska utses i höst. Det här är nämligen en knivig fråga, eftersom vi inte vet om och när Lissabonfördraget träder ikraft.

Det har blivit allt viktigare för ordförandeskapet att ha goda kontakter med parlamentet, inte minst för att kunna hitta kompromisser i viktiga frågor. Alla ministrar behöver odla sina kontakter, och därför är även Maud Olofsson, Nyamko Sabuni och Åsa Torstensson på plats här i Strasbourg.

Redan idag har parlamentet ett avgörande inflytande på de flesta beslut som fattas, men när Lissabonfördraget träder ikraft blir parlamentet även medbeslutande inom rättsfrågor och jordbrukspolitik. Det är en avgörande förändring jämfört med idag, när ministerrådet själv beslutar på de här områdena.

Vi passar även på att äta lunch med de svenska MEP:arna, för att berätta om förberedelserna inför ordförandeskapet och diskutera frågor som står på EU-agendan just nu. Kul, det var stor uppslutning!

Annonser