Ett par gånger om året är det debatt om EU-frågor i riksdagen. Igår deltog jag som ansvarig minister i en sådan. Inte helt oväntat kom gårdagens diskussion att till stor del handla om den ekonomiska krisen, men även en hel del om klimatförhandlingarna, Lissabonfördraget, det stundande valet till Europaparlamentet och det kommande svenska ordförandeskapet.

Det är ingen nyhet att EU står inför en rad svåra utmaningar. Därför tycker jag det är trist att socialdemokraternas representant Marita Ulvskog, tillika första namn på (s)-listan till EP-valet, inte kunde ge ett enda svar på hur socialdemokraterna vill att EU utvecklas i framtiden. Inte heller kunde Marita Ulvskog ge väljarna besked om hur en rödgrön europapolitik ser ut. Synd för alla oss som vill föra en debatt om sakfrågorna och tråkigt för de som lyssnar.

Läs protokollet från debatten här.

Annonser