Idag är det fredag och jag styr åter stegen mot riksdagen – den här gången för att samråda och informera riksdagens EU-nämnd om vilka frågor som ska upp på agendan på allmänna rådet på måndag. Jag träffar EU-nämnden ungefär en gång i månaden. Idag diskuterade vi de frågor som ska upp på toppmötet den 19-20 mars – framförallt den ekonomiska krisen, klimat och energi, men också Lissabonfördraget samt förslaget till återhämtningsplan för Europa – alla viktiga och centrala frågor för Europas framtid.

När det gäller den ekonomiska krisen måste vi värna de öppna marknaderna, extern och internt inom EU. Protektionism kan aldrig vara lösningen, utan är bara en del av problemet.