Mötet med Europeiska rådet närmar sig sitt slut. Det verkar som om det inte är några större stridigheter, alla länder inser vikten av att medlemsländerna håller ihop.

Vi ska dels sända ett enigt budskap inför G20-mötet i London den 2 april, dels till oss själva om att vi skall göra allt för att få igång de finansiella marknaderna, enas om ett antal regleringar och anta återhämtningsplanen, där en rad olika satsningar på energiinfrastruktur ingår.

Vi måste använda de verktyg som den inre marknaden och EU:s jobb- och tillväxtstrategi ger oss. Vissa ropar efter stora krispaket, men det är inte det som behövs just nu. Istället ska vi se till att genomföra det som vi redan har enats om i Europa och på nationell nivå. Trots allt är det hundratals miljarder kronor som medlemsländerna har satsat hittills och vi måste först se till att de får effekt. Budgetunderskotten är mycket stora i flera länder och att ytterligare öka dem nu är förstås inte så smart.

Det här talade jag även om i en intervju i SVT i morse.

På mötet idag har man också enats om att dubblera EU:s stödfond för de nya medlemsländerna till 50 miljarder euro, och dessutom tillförs ytterligare 75 miljarder euro till IMF.

Förutom allt detta har stats- och regeringscheferna enats om att lansera ett ambitiöst Östligt Partnerskap. Det är en ny form av samarbete med länder i Östeuropa som ska bli tätare och betydligt mer konkret än hittills. Vi hoppas förstås kunna jobba vidare med det Östliga Partnerskapet under det svenska ordförandeskapet i höst.

Om bara tre månader är det Sverige som sitter i ordförandestolen och vi observerar noga hur toppmötet går till -från blomsterdekorationerna till förhandlingstaktiken!