cmogarrido123 grader och sol. Så var vädret i Madrid när jag var där igår. Tyvärr blev det ingen tid att sitta på uteservering, men väl givande möten med premiärminister Zapateros medarbetare och med min EU-ministerkollega Diego López Garrido. Dessutom hade jag förmånen att tala inför EU-ländernas ambassadörer och vara med i ett kul eftermiddagsprogram i den spanska radion.

Sverige lämnar ju över EU-ordförandeskapet till Spanien vid årsskiftet, och då är det viktigt att se till övergången fungerar och att ingenting hamnar mellan stolarna. Ett antal frågor, som jobb- och tillväxtstrategin och genomförandet av ett nytt klimatavtal kommer att hanteras av båda våra ordförandeskap.

Spanien har varit tidigt ute och presenterat sina prioriteringar för ordförandeskapet. De kommer förstås att lägga stor vikt vid att lotsa Europa ur den ekonomiska krisen. Dessutom vill man prioritera fortsatt utvidgning av EU och ett starkt transatlantiskt samarbete.

En ytterligare fråga som spanjorerna vill ta upp är ”det sociala Europa”: arbetsmarknadsfrågor, socialpolitik och jämställdhet. Spanien ligger på framkant i de här frågorna, inte minst på jämställdhetsområdet. Jag tror dock att vi ska vara väldigt försiktiga med att sätta kärnan i socialpolitiken – välfärdsfrågorna och socialförsäkringar – på EU:s dagordning. Här har varje land valt sin egen lösning, och så bör det vara även i fortsättningen.

Den som förstår spanska hittar pressklipp från El País, El Mundo och ABC.