bannersamtalLivet är inte riktigt bara ordförandeskapförberedelser. Jag ingår ju också i en regering och i ett parti där jag är vice ordförande. I juni är det val till Europaparlamentet och snart drar en intensiv valrörelse igång inför detta viktiga val. Dessutom har vi redan börjat förbereda valrörelsen 2010 då alliansregeringen naturligtvis kommer att söka förnyat förtroende hos väljarna, samtidigt som jag hoppas på ett starkare folkparti.

Ett led i att formulera alliansens framtida valplattform är att samla in tankar från medborgarna. Därför genomför vi nu såväl enkäter som breda samtal med människor runt omkring i Sverige där vi vill fånga in idéer och tankar för framtiden. Riksdagsledamöter och statsråd kommer att finnas runt om i landet och på måndag står jag själv med allianspartiernas partisekreterare på Göteborgs Central mellan 16 och 17 för att lyssna och svara på frågor.

Annonser