Igår presenterade jag tillsammans med EU-kommissionens vice ordförande Margot Wallström en gemensam lärarsatsning. 2009 är något av ett europeiskt superår. Den 7:e juni går vi till val till Europaparlamentet, med 600 000 förstagångsväljare i Sverige, och i höst tar Sverige över ordförandeklubban i EU. Mycket fokus kommer alltså att ligga på EU-frågorna. Därför att det viktigt att veta hur EU fungerar,

Tyvärr har det konstaterats att det står ganska dåligt till med undervisningen om EU-frågor i dagens gymnasieskolor och att kurslitteraturen ofta är inaktuell. Den som är intresserad får gärna titta närmare på till exempel denna rapport från Skolverket.

Jag är därför glad att kunna presentera denna lärarsatsning som ska stödja cirka 4000 samhällskunskapslärare runt om i landet. Satsningen är ett partnerskap mellan regeringen, EU-kommissionen och Europaparlamentet och omfattar fyra år. Regeringen har gett myndigheten Internationella programkontoret i uppdrag att genomföra kompetensutvecklingen. Det första året hålls 18 EU-seminarium runt om i landet dit lärare inbjuds. Se gärna klippet nedan från presskonferensen.