Cecilia och Helene OdenljungTillsammans med partisekreterarna från m, c och kd stod jag idag på Centralen i Göteborg för att svara på frågor och samla in synpunkter och tankar. Det var mycket folk, timmen vi avsatt flög snabbt iväg. Många talade förstås om arbetslösheten, om oron för det egna jobbet och framtiden. Men det blev också diskussioner om säljakt och djurskydd, studiemedelstöd, privatisering av spåren, Europaparlamentsval och bonusar. En del gav också uppmuntande ord, något som alltid värmer.

Detta är en del i det arbete som allianspartierna gör för att lyssna in stämningar och fånga in idéer inför det kommande valmanifestet och valrörelsen 2010.

Annonser