Zaida Catalan är femma på miljöpartiets lista till Europaparlamentsvalet. På sin blogg har hon skrivit ett brandtal för Europasamarbetet. Läser man hennes programförklaring skulle hon lika gärna kunna vara folkpartist.

”Att prata om ”EU-kritik” eller ”EU-motstånd” är för mig så 1999″, skriver Zaida Catalan. Jag hoppas verkligen att Catalan får möjlighet att påverka miljöpartiets politik internt, för partiet har en lång väg att gå innan de kan sägas ingå bland de verkligt konstruktiva Europavännerna. Miljöpartiet säger nej till Lissabonfördraget, som bidrar till att öka öppenheten i EU, fördjupar demokratin och gör samarbetet mer demokratiskt. De säger nej till att ge det folkvalda parlamentet mer inflytande, och de säger nej till den allra tydligaste symbolen för europeiskt samarbete – euron.

Zaida Catalan tycker dock att jag borde vara ute och uppmuntra folk att gå och rösta istället för att förbereda det svenska ordförandeskapet. Men jag lovar, jag gör både och. Sedan oktober 2006 har jag rest runt i hela landet och träffat skolungdomar, allmänhet, lokalpolitiker, föreningar, företag mm och talat om EU, EU-valet och ordförandeskapet. Vårt ordförandeskap kommer att bli viktigt. För att lotsa Europa åt rätt håll mitt i den brinnande krisen, men också för att öka intresset för Europa här hemma. Men när får vi besked: vågar regeringen hoppas på miljöpartiets stöd under ordförandehalvåret?