Har precis ätit lunch med Turkiets EU-minister och chefsförhandlare Egemen Bagis. Vi känner varandra sedan tidigare, men han är ganska ny på den här posten och han har att göra, för att uttrycka sig försiktigt.

Sverige är en av de varmaste tillskyndarna för ett turkiskt EU-medlemskap. Det vore till stor gagn för Turkiet, dess folk och alla minoriteter och för EU om ett reformerat Turkiet kunde vara med i det europeiska samarbetet.

Vi är inte där än, det återstår väldigt mycket för Turkiet att göra, men förhandlingarna står och stampar lite. Dels beror det på att Turkiet under allt för lång tid har varit fokuserat på interna problem och reformtakten har bromsats upp, dels därför att olika EU-länder av olika skäl blockerar flera förhandlingskapitel. Flera medlemsstater är alltmer skeptiska till ett turkiskt EU-medlemskap.

Tjeckerna hoppades kunna klara av två förhandlingskaptel under våren, det ser tyvärr inte ut att lyckas. Också vi hoppas kunna öppna ett par kapitel men vi kan naturliggtvis inte ensamma uträtta underverk under våra månader. En nyckelfråga är Cypern, dessa förhandlingar är inne i ett kritiskt skede. Carl Bildt är på väg dit nu för samtal.

Strax till riksdagen för frågestund.

Annonser