Lite trist var det att lämna sommarvärmen i Sverige för att åka redan på eftermiddagen till Luxemburg inför måndagens GAERC. Men det är många möten som skall hinnas med, såväl kvällen innan som tidigt innan själva rådsmötet. Detta är det sista rådsmöte som den nuvarande tjeckiska regeringen leder så det blev vad min kollega EU-minister Sasha Vondra kallade , ett ”gulaschmöte”, dvs ganska spretigt.

Lång diskussion om konflikten Slovenien-Kroatien. Vi stödjer kommissionens intensiva ansträngningar att medla och få till stånd samtal så att blockaden mot de kroatiska förhandlingskapitlena kan hävas. Det är komplicerat och båda länderna har låst in sig i sina hörn. Det är mycket olyckligt att en bilateral konflikt har tillåtits få så stora europeiska dimensioner.

Kort diksussion också om förberedelsena för jobbtoppmötet den 7 maj och Östra partnerskapet som lanseras samma dag. Dessutom pratade vi naturligtvis om svin-influensan. Det tycks som om krishanteringssystemen har fungerat väl hittills, så väl nationellt som på europeisk nivå har det varit flera telefonmöten för att stämma av och samordna. EU håller nära kontalt med WHO. Det är naturligtvis väldigt oroväckande och det gäller att hitta en balans mellan att å ena sidan lämna information, stilla folks oro, ha beredskap och å andra sidan inte bidra till att sprida panik. Extra hälsoministermöte är kallat till nästa vecka. Kommissionär Vassilliou, ansvarig för hälsofrågor, har sagt att hon personligen avråder från att resa till drabbade områden. Det känns lite överdrivet i dagsläget.

Annonser