Med tanke på att det är en månad kvar till EU-valet borde dagens debatt i riksdagen ha varit ett bra avstamp för att gjuta lite glöd i diskussionen. Idag debatterade riksdagen nämligen den årsbok om EU-arbetet som regeringen varje år presenterar för riksdag och allmänhet. Det brukar vara ett bra tillfälle att tala om allmänna EU-frågor. Det blev dock en ganska tam debatt med få ledamöter närvarande.

Oppositionspartierna upprepade föga förvånande sitt mantra att regeringen måste lyfta arbetsrätten under ordförandeskapet. Det brukar de säga men nu börjar det bli dags att precisera sig. Vad menar de med lyfta? Detta tycks vara den enda fråga som oppositionen är överens om och den bygger på den felaktiga föreställningen att hemska EU hotar de svenska modellen, kollektivavtalen och arbetsrätten. Så är det inte. Kollektivavtalen hotas inte av EU. Domen efter Laval dömer inte ut kollektivavtal utan menar att i just detta fallet var det oproportionerligt agerande att göra som Byggnads gjorde. I vanlig ordning har en SOU granskat frågan och utredaren Claes Strååt har föreslagit ett antat mindre förändringar i svensk lagstitfning. Det ska säkert kunna ordnas utan att grunden i den svenska modellen och kollektivavtalen hotas. Det tror jag att oppositionen i grunden inser.

Annonser