Efter en lång och utdragen debatt röstade den tjeckiska senaten ja till Lissabonfördraget. Det är ett viktigt steg och ligger i linje med vad det tjeckiska folket vill. Majoriteten där är för fördraget och EU-samarbetet. Det återstår dock en del innan Lissabonfördraget är på plats, det blir sannolikt en ny folkomröstning på Irland till hösten. Flera ledamöter i den utgående regeringen, bland annat premiärminister Topolanek och EU-minister Sasha Vondra har i egenskap av senatorer själva gjort heroiska ansträngningar inför dagens omröstning.

Den nya tjeckiska regeringen tillträder i helgen och på måndag får jag tillfälle att träffa min nya kollega Stefan Fuele. Han är idag tjeckisk NATO-ambassadör och jag ser fram emot att samarbeta med honom. På måndag har jag bjudit in mina EU-ministerkollegor från den nuvarande trion (Frankrike, Tjeckien och Sverige) och den kommande (Spanien, Belgien och Ungern) till Malmö för att bland annat diskutera Lissabonfördraget.

Annonser