Det hettar till i Europaparlamentsdebatten. Det är utmärkt och visar att det verkligen betyder något vem som sitter där och att EP spelar roll. Under mandatperiodens sista session i Strasbourg denna vecka har ledamöterna fattat en mängd intressanta beslut. Det som fått störst uppmärksamhet är det så kallade telekompaketet som ledamöterna röstade ner igår. Det är ett lagstiftningspaket som handlar om konsumenternas rättigheter och konkurrens på it och telekomområdet. Syftet är bl.a att underlätta att jämföra priser, att enklare kunna byta leverantör mm. Viktiga frågor för enskilda konsumenter som jag tror de flesta välkomnar. I samband med paketet har en diskussion som emanerar från Frankrike dykt upp och som handlar om att utan domstolsprövning kunna avstänga internetanvändare som exempelvis fildelar. Den svenska regeringen tar helt avstånd från den franska idéen. Detta förslag finns heller inte och har inte funnits med i telekompaketet!

I kompromissen hoppades vi att detta skulle kunna tydliggöras, men nu föll den i parlamentets omröstning. Det mesta tyder på att det nu blir det svenska kommande ordförandeskapet som så småningom ska försöka nå en överenskommelse. Det hoppas jag att vi kan göra i den anda som diskuteras i Europaparlamentet för i sakfrågan är vi överens, det är bara frågan om hur detta ska formuleras. Det handlar ju om grundläggande rättigheter, som ofta garanteras i grundlagar och då är det viktigt att texterna blir rätt så att det inte skapar fler problem än det löser.