I partiledaröverläggningar som hölls tidigare i veckan lovade socialdemokraterna att inte ”söka strid för stridens egen skull” under det svenska ordförandeskapet i höst. Det var ett bra besked från Mona Sahlin, som kommer att bidra till att regeringen kan fokusera på att ro en rad viktiga EU-processer i hamn. Det handlar till exempel om att få världen att enas kring ett nytt klimatavtal, om att landa ett nytt 5-årsprogram för EU:s brottsbekämpning, om fortsatta förhandlingar med Kroatien och Turkiet om EU-medlemskap och att hantera en ekonomisk kris som ser ut att bli allt djupare i hela Europa.

En del verkar tro att det som populärt kallas ”borgfred” innebär att vi helt avstår från inrikespolitisk debatt under hela hösten. Så är det givetvis inte. Inrikespolitiken fortsätter, och därmed även debatten. Socialdemokraterna och folkpartiet har liksom flera andra partier stämmor i höst, vilket på sitt sätt kommer att göra politiken synlig.

Vad det handlar om är att visa förståelse för att Sverige leder hela EU:s arbete under hösten, och därmed inte kan agera som enskild medlem. Ordförandeskapets uppgift är att agera i hela unionens intresse, att förhandla fram kompromisser och nå uppgörelser som alla kan vara nöjda med.

Att regeringen i egenskap av ordförande kan ägna tid och kraft åt att göra just detta tjänar hela Sverige på – även oppositionen.