Igår meddelade Socialdemokraterna att de inte kommer att ingå i den tvåtredjedelsmajoritet i Riksdagen som krävs för att Sverige som näst sista land ska kunna godkänna Liechtenstein som medlem i EU:s passunion. Skälet skulle vara att mer bör göras mot skatteparadisen. Under det senaste året har regeringen och Anders Borg gjort långt mer i arbetet med att komma åt skatteparadisen än Socialdemokraterna åstadkom under sina 12 år vid makten.

Jag noterar att advokat Bodström gått i opposition mot sin egen partiledare. Med ett bestämt stampande i riksdagsgolvet meddelade han att just han inte vill ha borgfred. Som Beatrice Ask konstaterade råder det inte någon skiljaktighet i sakfrågan mellan regeringen och Socialdemokraterna. Man kan lätt få intrycket av att Bodströms intensiva stampande är drivet av ett personligt behov att profilera sig inom partiet.

Annonser