Eldsvådan i kommissionsbyggnaden igår såg dramatisk ut med brandbilar, tjock rök och snabb evakuering. Det verkar som om den uppstod i köket på en av våningarna, men orsaken är ännu inte klarlagd. Ingen blev i alla fall skadad.

Jag forstatte mitt ganska hektiska program på eftermiddagen med möte på EPC, European Policy Centre, om krishantering och säkerhet. Det är ett ämne jag engagerat mig i mycket, hur EU kan arbeta med medborgarnas säkerhet vid olika kriser. Frågan kommer att bli akut med Lissabonfördraget, om det träder i kraft, för där finns en solidaritetsparagraf som säger att medlemsländerna ska stötta varandra vid en kris, vare sig det är ett terrordåd, en epidemi eller en naturkatastrof. Exakt hur den paragrafen skall tillämpas och aktiveras är inte klart ännu.

EU har idag krishanteringsmekanismer men de behöver stärkas, samtidigt som varje medlemsland måste ha sina egna system i ordning. Om detta handlade eftermiddagens intressanta diskussion där bl.a generaldirektör Helena Lindberg från MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) medverkade, liksom Gilles de Kerkhove, EU:s antiterrorsamordnare.

Hann även med ett möte med Brysselliberalena på kvällen, ett nätverk för liberala svenskar i Bryssel. De är ganska många och vi diskuterade parlamentsval och ordförandeskap.

Annonser