Är i Frankrike för några dagars ledighet men passar på att följa den franska debatten till EU-parlamentet. Den är ganska avslagen än så länge och handlar mest om inrikespolitik. Tidningar och TV-nyheterna gör tappra försök att illustrera vad valet handlar om och har temainslag om aktuella EU-frågor, men debatten verkar mest handla om huruvida man är för eller emot regeringens politik… I övrigt domineras nyheterna av Cannesfestivalen som avslutades idag.

Två ministrar, jordbruksminister Michel Barnier och justitieminister Rachida Dati, toppar regeringspartiet UMPs lista till Europaparlamentet och spekulationerna handlar mest om den kommande regeringsombildningen. Flera ministrar och tyckare tänker högt om vad de tror att Sarkozy planerar.

Annonser