EP-valröreslen rullar på, det är faktiskt en enorm aktivitet runt omkring i landet. Tidningarna och övrig media gör heroiska insatser att skriva om kandidater, parlamentet och sakfrågor och alla partier har informativa hemsidor med massor med information. I de flesta kommuner kan man rösta på en mängd olika ställen – mataffärer, bibliotek, rullande bussar mm. Förtidsröstningen är tydligen rekordhög. Ingen kan säga att man inte fått information i alla fall, lite eget ansvar har en röstberättigad medborgare faktiskt själv att informera sig. Inför den sista veckan skall jag intensifiera mitt eget kampanjande bl.a på Hammarkullefestivalen i Göteborg i helgen och nästa vecka i Malmö, Halland, Stockholm och Göteborg.

UI bild
Var nyss på ett mycket intressant seminarium ordnat av SIEPS och Utrikespolitiska Institutet om hur man bedriver ordförandeskap i kristider. Det var en imponerande samling forskare och praktiker från hela Europa som kom med olika synpunkter och ”råd” till regeringen. Tyvärr är det inte möjligt att bara sitta och lyssna i två dagar med det schema jag har, men det jag hörde var intressant. Det är uppenbart att det finns stora förväntningar på det svenska ordförandeskapet. Vi ska göra vad vi kan för att hantera viktiga frågor som klimatarbetet och den ekonomiska krishanteringen, men vi kan inte uträtta underverk på sex månader. Dessutom är ju de yttre omständigheterna den närmaste tiden ganska komplicerade med nytt parlament, ny kommission, institutionell osäkerhet, ekonomisk kris, svåra klimatförhandlingar mm.

Håll ihop EU, koordinera hela tiden, samarbeta nära kommissionen, parlamentet och medlemsstaterna och glöm inte medborgarna var några mer handfasta råd som jag fick med mig.

Annonser