Det är glädjande att det finns stöd bland många medlemsstater för att det enorma och gemensamma elektronmikroskopet ”European Spallation Source” ska byggas i Lund. En investering stor som Öresundsbron. För svensk och europeisk naturvetenskaplig forskning kommer detta att betyda mycket positivt. Grattis Lars till ett mycket framgångsrikt arbete!

Annonser