Idag har jag och Olle Schmidt presenterat folkpartiets förslag till en vassare europeisk brottsbekämpning. Vi vill inrätta ett europeiskt FBI – en gemensam europeisk polismyndighet. Bakgrunden är att den gränsöverskridande brottsligheten blir allt allvarligare, och enda sättet att komma tillrätta med människohandel och narkotikasmuggling är genom att EU-länderna agerar tillsammans. Dessutom föreslår vi att polissamarbetet stärks i Östersjöregionen. I korthet ser vårt förslag ser ut så här:

– Europeiskt FBI. Utveckla EU:s polisbyrå Europol till en europeisk polismyndighet med operativa befogenheter, som kan ha ansvaret för brottsutredningar när flera länder är inblandade.
– Gemensam polisstyrka. Inrätta en europeisk polisstyrka som kan hjälpa till när ett medlemsland drabbas av en extrem situation, t ex en terrorattack, naturkatastrof eller stora internationella evenemang.
– EU-åklagare. Utveckla åklagarsamarbetet Eurojust till en europeisk åklagarmyndighet, som bedriver förundersökningar och beordrar spaning och tillslag i flera länder samtidigt.
– BaltiCop. Fördjupa polis- och åklagarsamarbetet mellan EU-länderna i Östersjöregionen. På så sätt kan polisen bekämpa den organiserade brottsligheten effektivare och dessutom samarbeta i gränsregioner.
– Europeiskt vittnesskyddsprogram. Hot mot vittnen blir allt vanligare.

Se inslaget i söndagens Rapport.