I dagarna är det 20-års dagen av den fasansfulla massakern på Himmelska Fridens torg i Kina. Tiden går fort och det är smärtsamma minnen som väcks av de bilder som nu återigen visas i media. Smärtsamma naturligtvis för de anhöriga och det kinesiska folket, men också för en hel värld som förfärades. Fortfarande vet ingen exakt vad som hände och hur många som dog. Det finns de som hävdar att det fortfarande sitter studenter i fängelse. Detta är ett varigt sår i Kinas moderna historia men tyvärr att utsikterna att hela sanningen skulle komma i ljuset mycket små. Kina har förändrats dramatiskt på många sätt under dessa 20 år, men fortfarande begås grova kränkningar av de mänskliga rättigheterna dagligen och demokratin synes långt borta.

Annonser