Bara några dagar kvar till valdagen och hela regeringen varvar regeringsmöte och ordförandeskapsförberedelser med kampanjande. Idag har jag haft mycket interna möten, inte minst en längre diskussion med Andreas Carlgren om läget i klimatförhandlingarna, men imorgon och hela helgen blir det valspurt i Göteborg. I Storbritannien och Nederländerna röstar man redan idag.

Sammansättningen av det nya parlamentet får betydelse för hur besluten framgent ser ut och enskilda ledamöter kan om de är skickliga förhandlare, pådrivande och engagerade, har stort inflytande. Rapporter och prognoser från de olika länderna är förstås osäkra idag, men en del tyder på att det kan bli lite stökigt för parlamentet att formera sig med nya partigrupper och nya typer av partier. I många länder är det stor inrikespolitisk turbulens, t.ex i Storbritannien och Lettland. Det får självklart konsekvenser för EP-valet och säkert också på valdeltagandet. Jag följer med stor spänning hur det går för mina gamla kollegor i dagens parlament. Då jag är den minister som har huvudansvaret för EP-relationerna under ordförandeskapet är det av vikt för sammarbetet hur de 736 nyvalda ledamöterna kommer att formera sig.

Annonser