Valresultaten från övriga Europa börjar nu bli klara även om personkryss och annat ännu tar lite tid att räkna klart. Det är uppenbart att den konservativa EPP-gruppen har gått stärkt ur den här valrörelsen. Frågan är om gruppen håller ihop, brittiska Tories säger att de ska bilda en egen EU-skeptisk grupp med liksasinnade från t.ex Polen och Tjeckien.

Europasocialisterna ESP har gjort ett riktigt dåligt val och s har backat i bl.a Spanien, Storbritannien, Tyskland, Danmark och Frankrike. De svenska socialdemokraterna slutade till slut också på minus jämfört med 2004, även om de får behålla sina mandat.

Jag gläds särskilt åt att den liberalerna gjort stora framsteg i Tyskland och får 12 mandat, en ökning med 5. Även i Estland, Storbritannien, Nederländerna och Sverige har liberalerna ökat. På det stora hela minskar dock ALDE-gruppen något tyvärr.

De gröna har ökat i flera länder, inte minst i Frankrike där min gamle kollega Daniel Cohn-Bendit har gjort ett kanonval.

Mest bekymrad är jag över att högerexterema partier har rönt stora framgångar i Nederländerna, Storbritannien, Ungern, Danmark, Österrike, Italien mfl. Det betyder att de kanske bildar en egen grupp i Europaparlamentet och då får de större möjligheter till inflytande. Idag är de högljudda, men påverkar inte politiken i sak.

De flesta väljare passade på att ge sina regeringspartier en liten näsbränna men värt att notera är att allianspartierna i Sverige, tack vare folkpartiets framgång, faktiskt är större än oppositionspartierna. Sverige är verkligen lite udda i ett europeiskt perspektiv. Här minskar de EU-skeptiska partierna sin andel i valmanskåren, i flera andra länder ökar EU-skepsisen. Vi är också ett av de få länder där valdeltagandet ökar. Tyvärr ser vi motsatt tendens i många andra länder och återigen minskar det totala valdeltagandet. Det är sorgligt och stämmer till allvarlig eftertanke i hela Europa, ett Europa där parlamentet kommer att ha större makt och inflytande än någonsin om Lissabonfördraget går igenom.

Nu vidtar förhandlingar och diskussioner innan det nya parlamentet slutligen konstituterar sig den 14 juli. Det blir en brokig samling vi skall förhandla med som ordförande.

Annonser