Idag publicerade kommissionen sitt förslag till östersjöstrategi. Det är en beställning från europeiska rådet som i sin tur inspirerades av en tvärpolitisk grupp i Europaparlamentet där jag faktiskt själv var medlem innan jag lämnade och blev statsråd. Sverige har varit pådrivande för att strategin skall komma till stånd och nu finns äntligen ett förslag. Förslaget diskuterades vid olika evenemang i samtliga östersjöländer idag. Själv var jag på seminarium i riksdagen.

Strategin är ingen ny institution eller administration utan den innebär att vi ska utveckla metoder och strategier för att förbättra miljön, stärka konkurrenskraften, öka tillgängligheten och säkerheten runt en region där det bor nära 100 miljoner människor. Tanken är att starta projekt för att t.ex minska gödselutsläpp och läckage av fosfater, förenkla för företagen, knyta ihop universiteten, skapa frivilligstyrkor som kan bekämpa marina utsläpp etc. Länder eller regioner tar ansvar för enskilda projekt som sedan redovisas i en årlig uppföljning. Förhoppningen är att arbetssättet också kan användas i andra makroregioner, tex Donauregionen.

Det är det kommande svenska ordförandeskapets förhoppning av strategin kan antas på toppmötet i oktober och därefter omedelbart sjösättas.