Det är varmt och soligt i Bryssel, men det har vi ingen glädje av inne i den klibbiga rådsbyggnaden. Inledde tidigt på svenska kyrkan med att spela in min ”predikan”. Det var svettigt och vi fick ta om några gånger innan både jag och producenten var nöjda.

Åt sedan lunch med mina liberala vänner – ministrar, statsministrar, kommissionärer, partiledare mm som brukar samlas i Bryssel i anslutning till toppmötena. Vi talade naturligtvis om valresultatet i de olika länderna men det blev också en lång diskussion om hur vi skall se på Barrosos utnämning. Ikväll kommer ju statsministrarna att tala om kommissionsordföranden och förhoppningsvis enas om att utse honom. I den liberala kretsen finns en del tveksamhet, man vill gärna höra Barrosos program och en del vill att utnämningen av honom skall ses i ett större sammanhang där man också diskuterar t.ex talmansposter i Europaparlamentet.

Jag tycker det vore utmärkt om EPP-gruppen (den konservativa/kristdemokratiska största gruppen) och liberalerna kunde komma överens om att dela på talmansposterna, men det är viktigt att vi inte drar ut för länge på frågan om kommissionens ordförande. Att vänta tills i höst efter omröstningen om Lissabonfördraget som en del vill, skulle innebära att vi har ett långt maktvakuum under sommaren i hösten. Vi behöver nu en stark kommission som kan jobba tillsammans med det svenska ordförandeskapet för att lägga fram förslag om hur vi löser den ekonomiska krisen och klimatfrågan. Vi kommer att behöva föra intensiva samtal med ledarna för Europaparlamentets grupper de närmaste dagarna.

Själva rådsmötet inleddes som brukligt med att parlamentets talman sade några ord. Hans Gert Pöttering lämnar nu som talman så han höll ett avslutande tal. Diskussionen som därefter skulle följa om de irländska garantierna sköts upp då det in i det sista visade sig finnas en del oklarheter kring enstaka formuleringar. Just nu pågår diskussion om den ekonomiska krisen och behovet av finansiell övervakning.

Toppmöten är mycket väntan och avbrott men det finns också gott om tid att träffa kollegor och ha små minimöten i pausen. Strax har vi middag med EU-ministrarna.