Började dagen med att delta i en hearing om Östersjöstrategin ordnad av Länsstyrelsen i Stockholm. Det är ju oerhört många kommuner, regioner, universitet, organisationer etc i Sverige som är intresserade av samarbetet kring Östersjön. Deras kunskaper och engagemang är ovärderligt och därför vill vi ha deras synpunkter på det förslag som kommissionen lade fram den 10 juni. Vi har för avsikt att rivstarta med Östersjöstrategin under vårt ordförandeskap och därför är det viktigt att få synpunkter innan folk går på semester.

CM och Valinakis 2Åt lunch med min grekiske kollega EU-minister Ionannis Valinakis som är i Stockholm. Vi talade mycket om utvidgningen, särskilt Turkiet och Makedonien/FYROM samt migrationsfrågan. I dessa frågor har vi lite olika ingångar så det är viktigt att vi få klart för oss hur de tänker samtidigt som vi måste ge realistiska förväntningar på vårt ordförandeskap.

Statsministern presenterade vårt ordförandeskapsprogram i riksdagen i dag (läs hela programmet på http://www.se2009.eu) och jag satt med och lyssnade. Det blev en ganska avslagen debatt, men vi har ju också varit mycket öppna med vilka frågor som kommer att dominera det närmaste halvåret, så det var inga stora överraskningar. Icke desto mindre kunde inte s låta bli att undra varför en omförhandling av utstationeringsdirektivet inte var vår första prioritet…

Jag är mycket oroad över utvecklingen i Iran. Väktarrådet i Teheran har nu erkänt att det förekommit oegentligheter vid rösträkningen, men vill inte ha nyval och skyller ”provokationerna” på väst. Det är förstås helt oacceptabelt att demonstranter dödas och fängslas. Förbudet för journalister att rapportera gör att det är svårt att veta exakt vad som händer, men i vår globaliserade värld går det inte att isolera sig, tusentals iranier twittrar och bloggar, filmar, smsar mm och ger en skrämmande bild. Det är uppenbart att längtan efter demokrati, frihet och respekt för mänskliga rättigheter är mycket stor i denna teokrati. Europeiska rådet har varit mycket tydlig i sitt fördömande av våldet och dödandet.