Tyska författningsdomstolen i Karlsruhe offentliggjorde tidigare idag sitt beslut om Lissabonfördraget. Domstolen slår fast att fördraget är helt i linje med den tyska grundlagen, men kräver att det sker vissa lagändringar innan fördraget kan ratificeras. Det handlar om att man vill göra förtydliganden om det tyska parlamentets – förbundsdagen – inflytande över den tyska regeringens EU-politik.

Förbundsdagen planerar för en sommarsession för att anta lagändringarna, så att de kan vara på plats tidigt i höst. Därmed talar allt för att den tyske förbundspresidenten kan skriva under ratifikationen i tid före den planerade folkomröstningen på Irland i oktober. Blir därför lite förvånad över DN:s formuleringar om att Tyskland skulle äventyra fördraget. Författningsdomstolens beslut är ju det motsatta!