På Europeiska Rådet för två veckor sedan fick det inkommande svenska ordförandeskapet i uppgift att sondera förutsättningarna för det nyvalda Europaparlamentet att rösta om Barroso vid sin första session nu i juli. Såväl jag själv som statsministern har under veckan som gått haft flera samtal med samtliga gruppledare för partigrupperna i parlamentet och det tycks nu klart att de inte är redo att rösta i juli. De menar att de behöver mer tid för att konstituera sig och samtala med Barroso. Vi hoppas att de istället kan rösta när de samlas igen efter sommaruppehållet i september. Det är viktigt att frågan om vem som skall leda kommissionen inte drar ut allt för långt på tiden eftersom kommissionen behöver koncentrera sig på att leverera viktiga underlag som vi behöver under hösten, frågor relaterade till den ekonomiska krisen och klimatkonferensen. Samtliga europeiska ledare är ju eniga om Barroso och det finns ingen annan kandidat.

Detta och andra saker relaterade till ordförandeskapet ska vi diskutera imorgon då alla gruppledare och den utgående talmannen Hans Gert Pöttering besöker Stockholm. Det är brukligt att den så kallade ordförandekonferensen besöker alla nya ordförandeskap för att diskutera aktuella frågor och hur vi skall samarbeta det närmaste halvåret.

Annonser