I morse väcktes jag av P1 Morgon och förundrades yrvaket över att en skiva som det svenska ordförandeskapet ska ge som gåva till delegaterna och journalisterna på våra informella ministermöten i Sverige, kan röna så stor uppmärksamhet. Skivan är upptryckt i 20 000 ex och kostar inte mer än 12 kr per CD inklusive rättigheter och produktionskostnader. I P1-studion var Dan Laurin, svensk blockflöjtist, mycket upprörd över urvalet på CD:n som han ansåg vara barnsligt och ”mest höra hemma i tonårsrummet”. Det borde vara en helt annan typ av musik menade han. Jag är tvärtom stolt över att vi har samlat gräddan av svensk samtida popelit på en och samma skiva. Adam Tensta, Lykke-Li, Miss Li, Frida Hyvönen, Hello Saferide, Sofia Jannok, Kleerup, Soundtrack of Our Lives, Per Gessle är bara några av de artister som medverkar. Personligen gläds jag extra åt att vi har fått med så många unga, framgångsrika kvinnor.

Precis som Tomas Bokstad, projektledare för kultur och evenemang under det svenska EU-ordförandeskapet, konstaterade i inslaget så är kultursatsningarna under ordförandeskapet breda och visar på vår svenska kulturella mångfald. Jag är övertygad om att vi kommer att sprida en modern och mångfacetterad bild av det svenska kulturlivet där alla genrer får tillfälle att visa upp sig under det kommande halvåret

Annonser