Idag har jag haft möte med Serbiens talman Slavica Dukic Dejanovic, som varit på besök i Stockholm. Budskapet till henne var att Sverige fortsätter att stödja idén om att alla länder på Balkan som uppfyller kraven och kriterierna ska kunna bli medlemmar i EU. Det beror naturligtvis på varje kandidatland hur fort framstegen går. För Serbiens del handlar det nu om att försöka få till stånd ett avtal om visaliberalisering och att få ett interimistiskt associationsavtal med EU. Åklagare Serge Brammertz, som arbetar på ICTY (Internationella krigsförbrytartribunalen för f.d Jugoslavien) noterar stora framsteg i Serbiens samarbete med tribunalen. Samtidigt är krigförbrytaren Mladic fortfarande på fri fot.

Den serbiska regeringen är den mest EU-vänliga Serbien någonsin har haft därför är det angeläget för dem att kunna visa framsteg inför ett folk som känner sig ganska isolerat. Mycket arbete återstår naturligtvis i den serbiska reformprocessen, men vi hoppas att kunna få igenom ett beslut om visaliberaliseringar för några av Balkan-länderna under hösten. Det vore också önskvärt bra om vi kunde få ett beslut om interimavtalet (SSA) ganska snart. Mycket talar för att Serbien också lämnar in en EU-ansökan i höst.

Annonser