Med Emilia MüllerBesöken till Stockholm fortsätter att komma i strid ström. Idag träffade jag Bayerns EU-minister Emilia Müller och den finländske handels- och biståndsminister Paavo Väyrynen. Båda är lustigt nog forna kollegor från Europaparlamentet, de finns överallt idag utspridda i den europeiska politiken. Med Müller pratade vi i allmänhet om de svenska prioriteringarna, inte minst klimatarbetet. Vi talade även Lissabonfördraget och de lagändringar som den tyska författningsdomstolen menar är nödvändiga att göra i tysk lag innan fördraget kan undertecknas. Det handlar bl.a om att stärka det tyska parlamentets kontroll över EU-samarbetet, lite i svensk ”EU-nämnds anda”. För dessa ändringar har den tyska regeringen och Bundestag lagt fram en tidtabell, men inom det bayerska CSU finns krafter som försöker göra inrikespolitik av frågan (val till förbundsdagen stundar i september) och hotar därmed att kraftigt försena hela processen. Müller försäkrade dock att hon skulle göra allt för att hindra att hennes parti blockerade.

Med Paavo, som jag känner mycket väl från den liberala gruppen, talade vi mest utvecklingspolitik och klimat. Den finska regeringen står helt bakom oss under dessa månader och det är skönt med deras stöd.

I övrigt ägnades dagen bl.a åt att förbereda för det första allmänna rådet som jag ska leda i slutet på juli. Då skall vi framför allt diskutera kommissionens förslag till Östersjöstrategi.

Rådsmötet för social- och folkhälsoministrarna i Jönköping verkar ha varit lyckat och framsteg gjordes i arbetet med att få ett beslut om europeisk patientrörlighet. Det är en stor och viktig reform för medborgarna i Europa och jag hoppas att alla pusselbitarna kan falla på plats senare i höst.

Idag forträtter det informella ministermötet i Jönköping, denna gång är det Sven Otto Littorin och Cristina Husmark Pehrsson som leder diskussionerna om arbetslöshet och utanförskap.

Annonser