Igår presenterade kommissionen ett förslag om att i slutet på 2009 lyfta viseringskravet för före detta jugoslaviska Republiken Makedonien, Montenegro och Serbien. Förslaget gör det möjligt för personer från dessa tre länder att resa till Schengenländerna och är ett viktigt steg på vägen mot ländernas närmande till EU. Förhoppningen och ambitionen är att rådet ska kunna fatta ett beslut om detta under hösten.

Att garantera viseringsfria resor är hörnstenen i EU:s integrationspolitik för västra Balkan. Genom att underlätta personkontakter och rörlighet ökar man förstås möjligheter att göra affärer med andra och ger medborgarna i regionen möjlighet att bättre lära känna EU. Detta gäller inte minst studenter som på Balkan ofta känner sig väldigt isolerade från övriga Europa. Målet är förstås att alla länder på västra Balkan så småningom ska omfattas av viseringsfriheten.