Det blir alltmer uppenbart att den nya influensan kommer att kräva en stor del av EU:s och vårt ordförandeskaps uppmärksamhet under hösten. Vi är vana vid återkommande influensor men den här kommer troligen att påverka en större del av befolkning. Den ökade sjukfrånvaro från arbetsplatser kan komma att påverka återhämtningen från den ekonomiska krisen. Professor Lars Jonung, som bland annat är rådgivare åt EU-kommissionen, har i ett värsta scenario beräknat att tillväxten i EU kan komma att minska med mellan 1,5 och 2,5 procent till följd av den nya influensan.

Våra hälsoministrar samlades dock redan under ordförandeskapets första vecka för att utbyta erfarenheter och koordinera sitt agerande för att möta influensan. Ordförandeskapet står nu i tät kontakt med såväl EU-kommissionen som WHO. Ett extra hälsoministermöte planeras också in under hösten med anledning av influensan.