Idag har Europaparlamentet blivit klara med samtliga val till utskotten. Det är en blandning av gamla kända ansikten och nya. Jag har redan nämnt att såväl Marit Paulsen som den franske globaliseringsmotståndaren José Bové är vice ordföranden i jordbruksutskottet. Det lär bli spännande bataljer, inte mycket de lär vara överens om när det gäller att reformera den framtida jordbrukspolitiken.

Vänsterpartisten Eva Britt Svensson har blivit ordförande i kvinnoutskottet. Det är ett lite märkligt utskott och egentligen är det helt otidsenligt att ha ett särskilt utskott som ägnar sig åt ”kvinnofrågor”. Jämställdhetsfrågor borde istället självklart genomsyra alla andras utskotts arbete. Som det är nu finns det en tendens att jämställdhetsfrågor prioriteras ned och ”skickas till kvinnoutskottet” så slipper de andra bry sig. Så ska det naturligtvis inte vara i ett parlament. Carl Schlyter (mp) har blivit vice ordförande i miljöutskottet så sammantaget får man väl säga att svenskarna gjort ganska bra ifrån sig.

Vad gäller de övriga utskotten glädjer jag mig att min liberala kollega Sharon Bowles från Storbritannien har blivit ordförande i finansutskottet. Det är ett viktigt utskott, inte minst nu under hösten då vi behöver samarbeta med parlamentet förlagstiftning rörande finansiell övervakning och reglering. Liberalerna har även fått ordförandeposten i budgetkontrollutskottet.

Kristdemokraterna/de konservativa (EPP-gruppen) har i egenskap av att vara den största gruppen tagit flest utskottsordförandeplatser. Jag kommer att ha mest kontakt med utrikesutskottet och det konstitutionella utskottet under ordförandeskapet. De har nya ordföranden, båda italienare som jag inte känner. Miljöutskottet blir också ett viktigt utskott för oss och leds av min vän socialdemokraten Jo Leinen från Tyskland. Han är en mycket duktig politiker. Fransmannen Alain Lamassoure blir ordförande i budgetutskottet, centralt utskott för den framtida budgetöversynen.