En viktig fråga för mig, för regeringen och för många i Sverige, är frågan om EU:s budget. Den är verkligen otidsenlig och inte anpassad till de behov EU har idag. Vid den senaste stora budgetdebatten 2005 beslutade EU-länderna att i halvtid av långtidsbudgeten (2007-2013), under 2008 och 2009, göra en förutsättningslös översyn av budgetens inkomster och utgifter. Denna process påbörjade kommissionen för två år sedan då varje land skickade in sina synpunkter. Alla medlemsländer, många kommuner, riksdagar och organisationer skickade in tankar och sammantaget andades bidragen en vilja att reformera budgeten och satsa mer på forskning, infrastruktur, energi, mm. Från svensk sida, med enhälligt stöd i riksdagen, vill vi att de pengar vi har gemensamt skall fokusera på europeiskt mervärde. Vi vill minska på jordbrukspolitiken. Jag tror även man måste göra en översyn av strukturfonderna. Tillsammans utgör dessa poster 75% av budgeten och det känns inte rimligt.

Kommissionen åttog sig att sammanställa synpunkterna och komma med förslag men detta papper har dragit ut på tiden. I morse fick vi besked om att pappret inte kommer förrän den 9 december. Det är väldigt sent och kommer att göra det omöjligt för att oss att hantera frågan under vårt ordförandeskap. Vi hade hoppats att i allmänna rådet inleda diskussioner om den framtida långtidsbudgeten men det låter sig nu inte göras. De tre följande ordförandeskapen (Spanien, Belgien och Ungern) har inte samma reformiver som Sverige i budgetfrågan, men å andra sidan kan vi om vi inte är ordförande agera mer självständigt och driva på förändringar.