En dag fylld av intervjuer med svenska och utländska tidningar. Det gäller att hålla tungan rätt i mun – bulgarisk press vill veta allt om samarbets- och verifikationsmekanismen, en grekisk tidning vill tala om flyktingar, västsvenska affärsmagasin vill veta hur ordförandeskapet påverkar det västsvenska näringslivet, spansk radio vill veta hur det svenska och kommande spanska ordförandeskapet samarbetar etc etc. Eftersom samtliga svenska ministrar nu representerar ordförandeskapet gäller det att väga varje ord på guldvåg, inte en av mina främsta talanger annars.

Kommissionen har idag föreslagit en reformering av strukturfonderna, särskilt socialfonden, för att komma till rätta med arbetslösheten. Normalt sett innehåller ju alla fonder från EU ett element av delfinansiering, dvs att medlemsstaten själv betalar en del av projektet. Detta har ansetts vara helt nödvändigt för att garantera att det är kvalitet i projekten och att de verkligen är genomtänkta. Risken är att detta element försvinner om EU betalar hela rubbet. Jag kan förstå att vi befinner oss i en extraordinär situation, och vissa medlemsländer är verkligen mycket hårt drabbade av krisen. Samtidigt är det viktigt att hitta en balans mellan två behov. Det finns ju som bekant inga gratis luncher, det är alltid någon som betalar. Denna fråga är mycket kontroversiell och delar EU-länderna i två läger. Det blir en delikat uppgift för oss att manövrera fram en kompromiss under början på hösten.

Ett positivt element i förslaget är att kommissionen avsätter särskilda medel i regionala utvecklingsfonden för renovering av särskilt utsatta områden, inte minst många romska bostadsområden. Det behövs verkligen.