Nu när vi är ordförande har den svenska regeringen inte egna sakpositioner på samma sätt som när vi är ett ”vanligt medlemsland”. Trots det har vi tillsammans med riksdagen beslutat att inför alla formella ministermöten komma till EU-nämnden som vi brukar. Det är viktigt att riksdagen är så informerad och uppdaterad som möjligt om vad vi gör i EU. Även riksdagen deltar ju aktivt i ordförandeskapet, inte minst genom sina kontakter med andra nationella parlament. Den kommer också att arrangera ett antal konferenser under hösten.

Idag var det alltså dags att gå dit för min del och redogöra för det första allmänna rådsmöte som jag ska leda på måndag. Eftersom Carl Bildt är i Afghanistan fick jag även ta hans frågor. Utrikesfrågorna följer ju direkt på de allmänna frågorna.

Mötet på måndag kommer att inledas med att jag jag redogör för de svenska ordförandeprogrammet med särskild fokus på de frågor som allmänna rådet skall behandla. Därefter kommer kommissionen att presentera sitt förslag till Östersjöstrategi som vi hoppas kunna anta på toppmötet i oktober senare i höst. Den isländska ansökan kommer givetvis också att diskuteras.

Den utrikespolitiska delen kommer att domineras av diskussioner om Somalia, Iran och Georgien. Detta är oerhört viktiga konflikthärdar som vi har satt på dagordningen just för att få möjligfhet att fördjupa och tydliggöra den gemensamma EU-politiken i dessa frågor. Av diskussionerna i EU-nämnden att döma står det dock helt klart att någon borgfred från socialdemokraternas sida är det inte tal om.