Det första allmänna rådsmötet under svenskt ordförandeskap. Spännande! Placeringen i rådsrummet ändras var 6:e månad eftersom länderna sitter i den ordning de är ordförande. Vi har sedan oktober 2006 flyttat närmare och närmare ordförandestolen och nu är det vår tur!

Jag försökte sprida lite svensk möteskultur inledningsvis genom att börja i tid – nästan – och ha större delen av mötet inför kameror. Vi inledde med att jag presenterade våra prioriteringar och sedan blev det en ganska lång diskussion om Östersjöstrategin. Det är roligt att se att det finns ett sådant brett stöd för denna från hela medlemskretsen. Många ser möjligheten, att genom konkreta samarbetsprojekt fördjupa det ekonomiska samarbetet och komma till rätta med den allvarliga miljösituationen, som ett riktigt steg framåt i det regionala samarbetet, helt inom EU:s ram. Vi hoppas att Östersjöstrategin kan antas på vårt toppmöte i oktober.

En längre diskussion om Islands medlemsansökan avslutades med en total enighet om att skicka den till kommissionen för att de utarbetar en så kallad avis. Samtidigt lovar vi att återkomma snarast till den albanska ansökan senare i höst. Slutsatserna uttalar också stöd för Västra balkans ”European perspective”.