You are currently browsing the monthly archive for juli 2009.

Har haft en intensiv dag i Haag med bland annat lunch med min kollega Frans Timmermans. Vi gick snabbt igenom vår ordförandeagenda och fann att vi var i princip överens i alla frågor. Vi kommer att kunna räkna med ett starkt holländskt stöd under ordförandeskapet, inte minst vad gäller ekonomi och klimat. Lunchen fokuserade sedan på lite allmänt EU-skvaller och taktiksnack, också mycket användbart. Frans har en enorm erfarenhet av det europeiska samarbetet och känner alla. Det som han inte vet är knappt värt att veta och därför är det bra att stämma av med honom lite då och då.

På eftermiddagen var jag inbjuden att tala på Clingendael (motsv. Utrikespolitiska institutet) som har en mångårig tradition att bjuda in de nya ordförandeskapens ministrar. Det var en fullsatt sal och jag fick svara på en mängd olika frågor från ambassadörer, regeringstjänstemän och allmänt intresserade medborgare.

Har precis landat i Strasbourg. Här samlas nu det nyvalda Europaparlamentet och staden är som vanligt vid de månatliga sessionerna full med ledamöter, assistenter, tjänstemän, journalister mm. Det är klibbigt och varmt och nåt vidare 14-julifirande ser vi inte till än så länge men det blir nog fyrverkerier senare i kväll. Det känns lite konstigt att efter sju år som ledamot nu befinna sig ”på andra sidan”. Jag har från min plats i sessionssalen sett och hört 14 ordförandeskap presentera sina program och i morgon kommer jag själv sitta på rådsbänken med statsministern. Det kommer att bli många besök i Starsbourg den närmaste tiden från min sida då jag representerar ordförandeskapet i frågestunden och de allmänna debatterna.

Ikväll äter jag middag med den svenska liberala delegationen: Olle Schmidt, Marit Paulsen, Cecilia Wikström, Lena Ek och några medarbetare. Då får jag förhoppningsvis lite rapporter från hur diskussionerna går i den liberala gruppen, vilka utskottsplatser och positioner som liberalerna har fått i den senaste veckans förhandlingar.

Det blev ju ett ganska lyckat G8-möte i Aquila. Att länderna så tydligt uttalande en vilja att dra igång Doharundan – och avsluta den – är oerhört viktigt. Ett nytt globalt frihandelsavtal skulle betyda mycket, inte bara för handeln utan också för tillväxt och välfärd. Det vore en välkommen åtgärd i den ekonomiska krisen. Dessutom är det mycket positivt att samtliga länder uttalade sitt stöd för 2-graders målet på klimatområdet och att de åtog sig att halvera sina utsläpp till 2020. Problemet är att vi fortfarande inte har någon enighet om vilket år vi ska använda som ursprungsår. Men, som sagt, ett stag framåt är det onekligen.

Förra veckan hade jag beredskap och fick inte lämna Stockholm (fem statsråd måste alltid vara tillgängliga), men nu bär det av på resa igen. Imorgon ska jag Haag, sedan blir det Strasbourg och så Paris. Jag ska hålla anförande i Haag och Paris samt träffa mina kollegor europaministrarna Frans Timmermans och Pierre Lellouche. I Strasbourg ska jag lyssna på när statsministern som brukligt presenterar de svenska ordförandeskapsprioriteringarna. Det är första gången det nyvalda Europaparlamentet möts och det blir intressant att känna av stämningarna. Halva församlingen är nyvald och det finns nya partigrupper. Ska hinna träffa några gamla kollegor också. Spännande.

Jag läste just EMU-utredaren Lars Calmfors artikel om varför Sverige ska gå med i EMU. Det är glädjande att han nu landat i att det är dags för Sverige att gå över till euron.

Han konstaterar att det funnits en felaktig uppfattning om att hans utredning från 1996 inte förespråkade ett svenskt EMU-medlemskap. Utredningen argumenterade emellertid för att Sverige ska gå med på några års sikt. Nu har det gått några år och Calmfors argumenterar nu för ett medlemskap. Han menar att de ”samhällsekonomiska effektivitetsskälen”, exempelvis bättre priskonkurrens och förenklad handel alltid talat för. Ny forskning visar också att de har större betydelse än man då trodde. De ”stabiliseringspolitiska skälen” talade emellertid under nittiotalet emot ett medlemskap. Då hade Sverige så stor statsskuld att regeringen inte kunde stimulera ekonomin vid en kris. Med förbättrade statsfinanser har regeringen återfått denna handlingsfrihet.

Han tonar ner ”inflytande argumentet”. Jag kan förstå att en professor i nationalekonomi inte kan sätta så många euro och cent på det argumentet. Som europapolitiker tycker jag emellertid att den gemensamma valutan är en mycket viktig symbolfråga för europeisk sammanhållning.

Idag har vi lanserat den s.k skriftliga proceduren angående Barroso. Det innebär att det svenska ordförandeskapet har till Europaparlamentet sänt i en formell nominering av José Manuel Barroso, en nominering som alla 27 medlemsländerna står bakom. Vi hoppas nu att Europaparlamentet kan ta beslut om att rösta om Barroso i september.

Det nyvalda Europaparlamentet samlas för sin första session nästa vecka i Strasbourg och då kommer statsministern att presentera det svenska ordförandeskapsprogrammet och svara på frågor. Jag kommer att vara med honom, liksom Carl Bildt. Det är nu klart att de stora grupperna – som vanligt – har gjort upp om att dela på talmansposten. Först blir den konservative polacken Jerzy Buzeck och i halvtid, när alla utskottsplatser och poster byts ut, tar socialisterna över, troligen Martin Schultz. Det är trist att detta inte kan ske i öppet val mellan olika konkurrerande kandidater. Liberalen Graham Watson har därmed dragit stillbaka sin kandidatur.

Från Dublin meddelas att datum för folkomröstning om Lissabonfördarget nu blir den 2 oktober.

Med Emilia MüllerBesöken till Stockholm fortsätter att komma i strid ström. Idag träffade jag Bayerns EU-minister Emilia Müller och den finländske handels- och biståndsminister Paavo Väyrynen. Båda är lustigt nog forna kollegor från Europaparlamentet, de finns överallt idag utspridda i den europeiska politiken. Med Müller pratade vi i allmänhet om de svenska prioriteringarna, inte minst klimatarbetet. Vi talade även Lissabonfördraget och de lagändringar som den tyska författningsdomstolen menar är nödvändiga att göra i tysk lag innan fördraget kan undertecknas. Det handlar bl.a om att stärka det tyska parlamentets kontroll över EU-samarbetet, lite i svensk ”EU-nämnds anda”. För dessa ändringar har den tyska regeringen och Bundestag lagt fram en tidtabell, men inom det bayerska CSU finns krafter som försöker göra inrikespolitik av frågan (val till förbundsdagen stundar i september) och hotar därmed att kraftigt försena hela processen. Müller försäkrade dock att hon skulle göra allt för att hindra att hennes parti blockerade.

Med Paavo, som jag känner mycket väl från den liberala gruppen, talade vi mest utvecklingspolitik och klimat. Den finska regeringen står helt bakom oss under dessa månader och det är skönt med deras stöd.

I övrigt ägnades dagen bl.a åt att förbereda för det första allmänna rådet som jag ska leda i slutet på juli. Då skall vi framför allt diskutera kommissionens förslag till Östersjöstrategi.

Rådsmötet för social- och folkhälsoministrarna i Jönköping verkar ha varit lyckat och framsteg gjordes i arbetet med att få ett beslut om europeisk patientrörlighet. Det är en stor och viktig reform för medborgarna i Europa och jag hoppas att alla pusselbitarna kan falla på plats senare i höst.

Idag forträtter det informella ministermötet i Jönköping, denna gång är det Sven Otto Littorin och Cristina Husmark Pehrsson som leder diskussionerna om arbetslöshet och utanförskap.

I morse väcktes jag av P1 Morgon och förundrades yrvaket över att en skiva som det svenska ordförandeskapet ska ge som gåva till delegaterna och journalisterna på våra informella ministermöten i Sverige, kan röna så stor uppmärksamhet. Skivan är upptryckt i 20 000 ex och kostar inte mer än 12 kr per CD inklusive rättigheter och produktionskostnader. I P1-studion var Dan Laurin, svensk blockflöjtist, mycket upprörd över urvalet på CD:n som han ansåg vara barnsligt och ”mest höra hemma i tonårsrummet”. Det borde vara en helt annan typ av musik menade han. Jag är tvärtom stolt över att vi har samlat gräddan av svensk samtida popelit på en och samma skiva. Adam Tensta, Lykke-Li, Miss Li, Frida Hyvönen, Hello Saferide, Sofia Jannok, Kleerup, Soundtrack of Our Lives, Per Gessle är bara några av de artister som medverkar. Personligen gläds jag extra åt att vi har fått med så många unga, framgångsrika kvinnor.

Precis som Tomas Bokstad, projektledare för kultur och evenemang under det svenska EU-ordförandeskapet, konstaterade i inslaget så är kultursatsningarna under ordförandeskapet breda och visar på vår svenska kulturella mångfald. Jag är övertygad om att vi kommer att sprida en modern och mångfacetterad bild av det svenska kulturlivet där alla genrer får tillfälle att visa upp sig under det kommande halvåret

Idag har jag haft möte med Serbiens talman Slavica Dukic Dejanovic, som varit på besök i Stockholm. Budskapet till henne var att Sverige fortsätter att stödja idén om att alla länder på Balkan som uppfyller kraven och kriterierna ska kunna bli medlemmar i EU. Det beror naturligtvis på varje kandidatland hur fort framstegen går. För Serbiens del handlar det nu om att försöka få till stånd ett avtal om visaliberalisering och att få ett interimistiskt associationsavtal med EU. Åklagare Serge Brammertz, som arbetar på ICTY (Internationella krigsförbrytartribunalen för f.d Jugoslavien) noterar stora framsteg i Serbiens samarbete med tribunalen. Samtidigt är krigförbrytaren Mladic fortfarande på fri fot.

Den serbiska regeringen är den mest EU-vänliga Serbien någonsin har haft därför är det angeläget för dem att kunna visa framsteg inför ett folk som känner sig ganska isolerat. Mycket arbete återstår naturligtvis i den serbiska reformprocessen, men vi hoppas att kunna få igenom ett beslut om visaliberaliseringar för några av Balkan-länderna under hösten. Det vore också önskvärt bra om vi kunde få ett beslut om interimavtalet (SSA) ganska snart. Mycket talar för att Serbien också lämnar in en EU-ansökan i höst.

Idag har jag träffat parlamentariker av olika slag. Först i riksdagen där COSAC hade möte. COSAC är ett samarbetsorgan för utskottsledamöter i EU-ländernas nationella parlament som träffas regelbundet för att diskutera gemensamma frågor. Det är kutym att träffas i riksdagen i det land som har ordförandeskapet. Mötes leddes av EU-nämndens ordförande Anna Kinberg Batra. Efter att ha berättat om våra prioriteringar och program utattes jag för en rejäl grillning med tuffa frågor från de olika ledamöterna. Det känns märkligt att plötsligt behöva stå till svars för hela EU. Det gäller att väga orden på guldvåg, inte minst i känsliga frågor.

Vi har också haft parlamentariker från Europaparlamentet på besök i Stockholm, närmare bestämt ordföranden i de olika partigrupperna. Vi åt lunch och hade ett gemensam möte under ledning av statsministern och den avgående talmannen Hans Gert Pöttering. Drygt halva den svenska regeringen deltog också. Vi talade bl.a om samarbetsformer, om klimatfrågan, den ekonomiska krisen och Lissabonfördraget. En fråga som diskuterades mycket var förstås valet av Barroso. Det har i några dagar stått klart att det inte blr någon omröstning i parlamentet nu juli, men vi tänker nu formalisera nomineringen av José Manuel Barroso från rådets sida, han är ju den kandidat som alla medlemsländer enhälligt står bakom. Förhoppningen är att Europaparlamentet kan rösta om honom i september. Det borde vara möjligt.

På Europeiska Rådet för två veckor sedan fick det inkommande svenska ordförandeskapet i uppgift att sondera förutsättningarna för det nyvalda Europaparlamentet att rösta om Barroso vid sin första session nu i juli. Såväl jag själv som statsministern har under veckan som gått haft flera samtal med samtliga gruppledare för partigrupperna i parlamentet och det tycks nu klart att de inte är redo att rösta i juli. De menar att de behöver mer tid för att konstituera sig och samtala med Barroso. Vi hoppas att de istället kan rösta när de samlas igen efter sommaruppehållet i september. Det är viktigt att frågan om vem som skall leda kommissionen inte drar ut allt för långt på tiden eftersom kommissionen behöver koncentrera sig på att leverera viktiga underlag som vi behöver under hösten, frågor relaterade till den ekonomiska krisen och klimatkonferensen. Samtliga europeiska ledare är ju eniga om Barroso och det finns ingen annan kandidat.

Detta och andra saker relaterade till ordförandeskapet ska vi diskutera imorgon då alla gruppledare och den utgående talmannen Hans Gert Pöttering besöker Stockholm. Det är brukligt att den så kallade ordförandekonferensen besöker alla nya ordförandeskap för att diskutera aktuella frågor och hur vi skall samarbeta det närmaste halvåret.

DSC_1616Efter president Sarkozys besök bar det av direkt till Bryssel for invigningen av ordförandeskapet dar. Evenemanget var ordnat av svenska ambassaden tillsammans med Centre Culturel de Flagey och Brussels Film Festival.

Det fina nyrenoverade torget kryllade av folk i den ljumma sommarkvällen och på scenen uppträdde Sofia Jannok, Wendy Mcneill och The Soundtracks of our Lives. Folk dansade, sjöng, drack öl och verkade trivas mycket bra. I vimlet syntes såväl ”vanliga” Brysselbor som svenska och europeiska EU-tjänstemän. Fantastisk stämning! I samband med filmfestivalen visades svenska filmer och mitt i natten på gatan satt hundratals manniskor och tittade på Lukas Moodyssons Tillsammans, textad på franska och nederländska.

Tillsammans med Fredrik Reinfeldt och Carl Bildt träffade jag igar Frankrikes president Nicolas Sarkozy, som besökte Stockholm. Jag hade också ett intressant möte med utrikesminister Bernard Kouchner och EU-minister Pierre Lellouche, som också ingick i delegationen.

Jag uppskattar att president Sarkozy besökte oss redan på den tredje dagen av det svenska ordförandeskapet. Bilaterala möten med medlemstater är del av det dagliga arbetet med ordförandeskapet, och av stor betydelse för att vi ska hitta en gemensam grund i ett antal nyckelfrågor som vi ska ta oss an de närmsta sex månaderna.

Under lunchdiskussionen bekräftade Sarkozy att Frankrike kommer att stödja det svenska ordförandeskapet på en rad områden. Till exempel med arbetet att få med övriga världen på en global klimatöverenskommelse, att förbättra strukturerna för tillsyn av finansmarknaderna och en ambitiös uppföljare till Lissabonstrategin. Vi kom också överens om att dela det europeiska ordförandeskapet för Unionen för Medelhavet.

Cecilia med stafettpinneDag ett förlöpte smidigt igår. Stockholm visade sig från sin vackraste sida och vi hade väldigt bra samtal och möten med kommissionen på Stadshuset under dagen. Vid det här laget känner vi kommissionärerna ganska väl och det underlättar förstås när vi skall samarbeta framgent. Jag tyckte även att invigningskonserten på Skansen var väldigt fin, en bra blandning mellan svensk och utländsk sång och musik, dans och även lite cirkus. Stefan Füle, min tjeckiska kollega lämnade över stafettpinnen till mig och nu ligger den på mitt rum i väntan på att lämnas till Spanien i januari. Men än är det långt dit…

Med Füle och tjeckiska cyklisterInnan föreställningen på Skansen träffade jag två tjeckiska cyklister som hade cyklat till Stockholm från Prag (!) och ville lämna över en kopia på en gammal karta. De ville på så sätt visa på vänskapen mellan Sverige och Tjeckien och önska lycka till.

 

Fler bilder från gårdagen, inklusive cyklisterna finns på www.se2009.eu. Där kan man även läsa min ”presidency blog”, där jag på engelska kommer att kommentera ordförandeskapet varje dag.

Idag ska jag träffa ett stort antal utländska EU-korrespondenter som är i Stockholm sedan några dagar. Vi skall göra en liten båttur i Skärgården och där ska jag passande nog tala om Östersjöstratgein. Med på båten är även statsministerns klimatrådgivare Lars-Erik Liljelund som skall berätta om läget inför klimatförhandlingarna i Köpenhamn.

I morgon kommer president Nicolas Sarkozy till Stockholm. Det ska bli spännande. Han har också med sig sin utrikesminister Bernard Kouchner och den nye EU-ministern Pierre Lellouche som jag träffar för första gången.

I natt avslutades det tjeckiska ordförandeskapet och min kollega Stefan Füle kommer idag att symboliskt överlämna stafettpinnen till mig vid invigningsceremonin på Skansen. Trots allt har den nya tekniska regeringen i Tjeckien gjort ett anständigt jobb. De fick ta över under mycket ovanliga omständigheter och de flesta i den nya regeringen hade mycket begränsad erfarenhet av EU-frågor. Det har arbetat på in i det sista men jag kan tänka mig att det infinner sig en viss lättnad idag. Eftersom nyvalet i Tjeckien ännu inte är utlyst är det sannolikt den nuvarande regeringen vi kommer att samarbeta med under större delen av hösten.

Det är inte bara det svenska ordförandeskapet som inleds den förste juli. Idag både införs och avskaffas regleringar för EU:s konsumenter. Det kommer att bli mycket billigare att SMS:a och surfa när man reser i ett annat EU-land. Den gränsöverskridande priskonkurrensen har inte fungerat som den ska och då är det bra att vi inom EU kan minska kostnaderna genom en reglering. EU ska lösa de problem som konsumenter kan möta när de reser i andra EU-länder, det kan inte ske genom nationella regleringar. Få är emellertid de konsumenter som upplevt att krokiga gurkor skulle vara ett gränsöverskridande problem. Jag är därför glad över att den berömda regleringen idag tas bort.

I morse kändes det lite som när jag var barn och vaknade tidigt på födelsedagen i väntan på att mamma och pappa skulle sjunga och komma med frukosten på sängen. Spänd förväntan, glädjde och lite nervositet. Idag är det den 1 juli och Sverige är ordförande i den Europeiska Unionen. Sex månader av hårt arbete, många svårigheter, men fantastiska möjligheter att påverka ligger framför oss.

Kommissionen är på ingång till Stockholm, regeringen ska ha möte med kommissionärerna hela dagen för att diskutera våra prioriteringar och samarbetsformer. Ikväll blir det invigningsfest på Skansen med sång, dans och musik samt en del tal. Sedan börjar allvaret på riktigt.

Skriv in din epostadress för att prenumerera på den här bloggen och därmed få information om nya inlägg via epost.

Malmström på Twitter

Senaste kommentarer

Netikett

Kommentarskribenter måste hålla sig till anständig samtalston. Diskussionen ska ske med respekt för alla människors lika värde. Detta gäller även för länkar.
wordpress statistics
%d bloggare gillar detta: