Fotograf: Gunnar Seijbold/RegeringskanslietJag har idag träffat min nye brittiske kollega, EU-minister Glenys Kinnock. Vi har tidigare varit kollegor i Europaparlamentet. Vi talade lite om de stora svårigheter som väntar under hösten och hur vi bäst skulle kunna samarbeta.

Den brittiska regeringen delar vår oro för svårigheterna i klimatförhandlingarna. Det senaste FN-mötet i Bonn ledde inte arbetet framåt så långt som vi hade hoppats. Nu gäller det att de fortsatta diskussionerna i Bangkok i slutet av september tar steg framåt för att vi ska kunna nå en bra uppgörelse i Köpenhamn i december.

Vi diskuterade också behovet av att reformera EU:s budget. Den måste moderniseras, inte minst i krisens spår. En ny långtidsbudget ska antas från den 1 januari 2014. Men redan nu bör vi diskutera vilka principer det är som ska ligga till grund för långtidsbudgeten. Storbritannien delar vår syn att allt för stora delar av EU-budgeten idag förslösas på skadliga subventioner. EU:s medel bör istället användas till att möta dagens utmaningar som gemensam forskning, ökat student- och forskarutbyte, gemensam brottsbekämpning etc.

Jag konstaterar också att det inte bara den sittande regeringen i Storbritannien, utan även oppositionen, som är beredd att diskutera den brittiska rabatten under förutsättning att jordbruket reformeras.

I morgon och under helgen blir det internt partiarbete då folkpartiets partistyrelse träffas för att gå igenom de över 500 motionerna som kommit till vårt landsmöte i november.

Annonser