Det är ett historiskt valresultat som har meddelats från Japan. Liberal Democratic Party (LDP), som har suttit vid makten sedan mitten av femtiotalet, ersätts av Democratic Party of Japan (DPJ). Skiften efter mycket långa maktinnehav brukar vara vitaliserande för demokratier.

För vårt ordförandeskapet innebär DPJ en mer ambitiös japansk samarbetspartner på klimatområdet. De har bland annat sagt att de vill införa större utsläppsminskningar och att de är beredda att införa koldioxidskatt i Japan. Premiärminister Hatayama har annonsera att han kommer att delta på G20-mötet i Pittsburg 24-25 september vilket är lovande.

Annonser