Talade idag på den årliga Östersjöfestivalen på ett seminarium som ordnades av WWF. Jag berättade om regeringens ambitioner för Östersjöstrategin som vi hoppas kunna anta på toppmötet i oktober. Frågan har stort stöd i EU-kretsen och vi kommer också att ha en konferens den 17-18 september i Stockholm för att prata om strategin och hur den kan användas för att inspirera andra makroregionala strategier inom EU.

Det smarta med Östersjöstrategin är att den inte bara innehåller vackra visioner om att förbättra miljön i regionen, öka konkurrenskraften, säkerheten och attraktiviteten, utan att hela tanken är att enskilda länder/kommuner eller organisationer tar konkret ansvar för klart definierade projekt som innehåller en tydlig tidsplan. Därigenom sätter vi press på oss själva att verkligen leverera resultat.
Photographer: Pekka Mustonen
I samband med konferensen delade H.M Konungen (iförd ordförandeskapsslips!!) ut the Baltic Sea Award. Det gick till Alexander Stubb, Finland utrikesminister. Han får priset för de insatser han gjorde i Europaparlamentet då han som ledamot var drivande i den arbetsgrupp, där jag också satt, som arbetade med att ta fram en östersjöstrategi och som sedan ledde till att vi nu har den som en prioritering under vårt ordförandeskap. Alex är väl värd priset.