Idag träffas jordbruksministrarna under Eskil Erlandssons ledning. De ska bland annat diskutera livsmedelsindustrins konkurrenskraft. Huvudfrågan blir dock det meddelande som Kommissionen lämnat med anledning av det senaste årets dramatiska fall för mjölkpriset. Medlemsländerna gav Kommissionen detta uppdrag i början av sommaren. Kommissionen föreslår bland annat statsstöd och åtgärder inom landsbygdsprogrammen samt pristransparens. Flera medlemsländer vill även se åtgärder som högre exportbidrag, större uppköp av t. ex. smör och skummjölkspulver och att man ska skjuta upp avvecklingen av mjölkkvoterna. En del medlemsländer har låtit oss veta sina åsikter i detta genom att skicka kossor på gatorna i Bryssel.

Jag kan bara konstatera att ser man på världsmarknadspriset för mejerivaror över en lite längre tid så innebär det nuvarande prisraset mest en återgång till de nivåer som rådde före förra årets livsmedelskris. Nedan visas FAO:s statistik över det internationella priset för mejerivaror.

mjölk 2

Annonser