Jag har just ätit lunch med Serbiens utrikesminister Vuk Jeremic, som är i Stockholm för att diskutera utsikterna för ett framtida serbiskt EU-inträde. Serbien har för avsikt att söka medlemskap i EU nu under hösten, något som det svenska ordförandeskapet ser mycket positivt på.

Men fortfarande finns hinder på vägen innan Serbien kan bli kandidatland. Nederländerna och Belgien anser att Serbien inte gör tillräckligt för att samarbeta med krigsförbrytartribunalen i Haag, och blockerar därför det Stabiliserings- och Associeringsavtal som är första steget på väg mot EU. Mitt budskap till Jeremic var därför Serbien måste göra allt för att visa och övertyga både kommissionen och samtliga EU-länder om att man verkligen gör allt för att leva upp till domstolens krav. Det är först då vi kan behandla en serbisk ansökan.

En annan fråga vi diskuterade handlar om viseringsfrihet. Sedan många år gäller visumtvång till nästan alla världens länder för medborgare i Serbien och flera andra länder på Balkan. Många unga serber har aldrig någonsin besökt ett EU-land, och därför är frågan om visumfrihet helt central. Några frågor är fortfarande olösta, men förhoppningsvis kommer visumtvånget att slopas i början av nästa år för Serbien, Montenegro och före detta jugoslaviska republiken Makedonien.

Visumfriheten liksom en serbisk ansökan om EU-medlemskap är steg på vägen mot ett union där alla länder i det krigsdrabbade forna Jugoslavien är fullvärdiga medlemmar. Det innebär att de också blir milstolpar i Europas historia. Den utvecklingen kommer det svenska ordförandeskapet att göra allt för att stödja.

Annonser