EU-kommissionen har idag kommit med ett förslag till hur den internationella finansieringen av klimatåtgärderna kan utformas. De räknar med att u-länderna på sikt kommer att behöva 100 miljarder euro per år, vilket motsvarar ungefär den svenska statens budget eller EU:s budget. Pengarna för åtgärder i u-länderna ska finansieras av u-länderna själva, av intäkter från utsläppshandel och från offentliga medel i i-länderna. Det är i första hand två olika kriterier som ska vara styrande för hur kostnaden för finansiering ska fördelas:

a) Länders utsläpp av klimatpåverkande gaser.
b) Länders ekonomiska välstånd.

EU står för knappt en tredjedel av världsekonomin men bara för 11 procent av utsläppen. Medan exempelvis de stora tillväxtekonomierna som Kina, Indien och Brasilien står för dubbelt så stora andelar av utsläppen, jämfört med deras andelar av världsekonomin. Här gäller det att finna en kompromiss som är acceptabel för alla.

Det är bra att Kommissionen kommer med detta konkreta förslag, som är en god utgångspunkt för fortsatta diskussioner. Hittills är det uppenbart att EU håller ihop och verkligen tar det globala ledarskapet i klimatfrågan. Det är utmärkt, men tyvärr kan man inte säga det om de andra länderna. Mycket arbete återstår innan toppmötet i Köpenhamn i december. Närmast ska EU:s stats- och regeringscheferna träffas den 17 september för att koordinera sig inför G20-mötet i Pittsburg 24-25 september. Vi får se hur mycket klimatdiskussion det blir då.

Annonser